Csempeszkopács lélekmelengető Árpád-kori temploma

Az ország nyugati felét járva különleges gyöngyszemekre bukkanhatunk. A vas megyei Csempeszkopács nyugodt és csendes falvacskájában található a régió egyik maghatározó éke, az Árpád-kori Szent Mihály-templom. Ide betérni lélekemelő élmény.

travelzona_Csempeszkopacs40

Vas megyében rengetegen keresik fel a méltán híres Jáki templomot, de aki idáig elutazik, annak még érdemes a 87-es számú főúton 20 km-t megtennie keleti irányban, hogy egy újabb csodával gazdagodjon. Ugyanis a csempeszkopácsi Szent Mihály-templom a meghittség és lelki feltöltődés egyik legjobb mentsvára.

travelzona_Csempeszkopacs34

E furcsa nevű település a XIX. század közepén egyesült a hajdani Csempeszháza és Kopács településekből. A hajdani Kopácsi falu templomát mesterséges dombra emelték helyben égetett vörös téglából a XIII. század elején.

travelzona_Csempeszkopacs7

Az aprócska Árpád-kori remekmű a maga mivoltában már kívülről is megkapó látványt nyújt: hórihorgas, karcsú tornya a különleges ikerablakaival vonzza a tekintetet, miként a templom gazdagon díszített bejárata is. A kapu éke Isten báránya (Agnis Dei).

travelzona_Csempeszkopacs35

Megfigyelhetjük, hogy a torony egyes oldalai nincsenek összeköttetésben a templomhajóval.

travelzona_Csempeszkopacs17

A templom külső párkányán sok helyen falfestmény-töredékek figyelhetők meg, amelyek a XVII. századból származnak.

travelzona_Csempeszkopacs45

A művészettörténészek azt valószínűsítik, hogy a kaput az a kőfaragó mester készíthette, aki a jáki templomét is.

travelzona_Csempeszkopacs36

Ha belépünk az ajtón egyből megértjük, hogy miért is tartják sokan e templomot a nyugalom szigetének. Az alig 20-30 főt befogadó templomban gyakran tartanak esküvőket, hisz itt – szó szerint – mindenki közel van szeretteihez és az Istenhez, mondják a helyiek, joggal.

travelzona_Csempeszkopacs21

A templom védőszentje Szent Mihály arkangyal volt. A picinyke egyhajós, templomban a félkörzáródású szentélyben felfedezhetjük az ördöggel viaskodó Szent Mihály alakját, akiről a templomot nevezték el.

 

Érdekesség:

A Szent Mihály-templom úgy lett megépítve, hogy az év egyetlen napján, szeptember 29-én (Mihály-nap) a fény úgy bukik be a templomablakon, hogy a szentélyben lévő Szent Mihály lándzsájának hegyén megvillan.

Ősi dokumentumok nem maradtak fent, de azt tudjuk, hogy a szentély és hajó már a XIII században létezett. A hajóban két, a szentélyben egy résablak engedi be a fényt.

Évszázados falképek

A szentélyben és templom parányi hajóbelsőjében évszázados freskókat és falkép-töredékeket fedezhetünk fel, de ezek csupán 1960-as években kerültek a felszínre. A kutatók azt tartják róluk, hogy több festési periódusból származnak. Ha a szentélyt körbejárjuk, a falon három festett apostolfejet fedezhetünk fel, de megfestették Ábrahámot, valamint Ádám és Éva bűnbeesését is. A későbbi korokban (reneszánsz) a hajót a szentélytől elválasztó diadalívet ékesítették, de gyönyörű virágokat kapott a szentély, valamint a hajó is. A szentély kupoláját a hit, a remény és a szeretet feliratok és allegorikus ábrázolásai tűnnek fel. A templom déli falán a feltámadt Krisztus freskóját tekinthetjük meg.

travelzona_Csempeszkopacs31

FIDES – HIT     SPES – REMÉNY     CHARITAS – SZERETET

A szentély falán körbe a következő latin szöveget olvashatjuk: Memorare Novissima Tua, In Aeternum Non Peccabi, ami annyit tesz: Bármit teszel, gondolj halálodra, akkor sosem fogsz bűnt elkövetni.

travelzona_Csempeszkopacs11

A kórus mellvédjére felfestett 1658-as évszám arról árulkodik, hogy ekkor újra festették a templombelsőt.

travelzona_Csempeszkopacs24

Figyelemreméltó még a barokk oltárkép, amelynek témája Szentháromság és a Szent Család. Az oltárkép legtetején lándzsával a kezében áll Szent Mihály alakja.

A karzaton megpillanthatjuk Dorfmeister István festő barokk művét, a Szentháromságot, eredeti faragott keretben.

travelzona_Csempeszkopacs23

A késő barokk időből származó faragott Mária-szobor

 

A templom korábban a reformátusokhoz tartozott, most a katolikus egyház fennhatósága alatt áll.

Cím: Csempeszkopács, Rákóczi Ferenc utca 21.

A templomkulcs: Cziráki István (tel: +36 20 576 8900)

Képgaléria:

« 2 A 2 »

 

 

Térkép: