Gyügye: egy varázslatos templombelső nyomában

Különös érzés kerít hatalmába, ha betoppanunk egy festett fakazettás templomba, ahol az ég felé fordulva, a kipingált mennyezet egyedi mintáin merengve megelevenedik előttünk egy csipetnyi történelem, valamint egy különlegesen színes templomi világ, amely meghitt hangulattal tölti meg Isten házának rejtett zugait.

travelzona_Gyugye_001

Gyügye – Európa Nostra-díjas templom

Ha vesszük a sátorfánkat, és elutazunk Gyügyére, teljes valójában pillanthatjuk meg a település Európa Nostra-díjas középkori templomát. Érdemes nemcsak kívülről megtekinteni, hanem belépni a többszáz éves, míves faajtón, és elmerülni a templom különleges hangulatában.

travelzona_Gyugye2

A teleülésről az írásos emlékek a XIII. század első feléből datálódnak, amelyekben megjelölték a templomot is, amely valószínűleg a román korban épült.
A román kori falusi templomokat általában a kis méret jellemezte, és többnyire két térrészből álltak: a hajóból és a szentélyből. Ezen templom szentélye négyszögű.

A hajó egyik kazettáján a következő szöveget olvashatjuk:

travelzona_Gyugye20

Mert választotta az Úr  Sion
szerette azt lakohelyül
mondván: E lészen az
 én nyugodalmam : mnd
örölké itt lakozom: mert
ezt kivantam vala
Az ő ellenségit gyalá
zattal vészem környül
őrajta pedig fénlik
az ő ékessége
Solt CXXXII
Vers 13. 11. 18

 

A templom hajójában és szentélyében is megtalálhatók a rézsűs kávával kialakított, félköríves lezárású, szinte lőrésszerűen vékony ablakok.

travelzona_Gyugye16

A templom mennyezete festett, kazettás díszítésű. A főhajót ötvenhat, a szentélyt huszonöt festett kazetta díszíti. A legtöbb kazetta figurális jeleneteket, bibliai szimbólumokat ábrázol. A Nap és a Hold, a szőlőfürt, a gabona, a pálmafa, valamint a saját testéből kicsinyeit etető Pelikán Krisztus-szimbólumnak tekinthető.

travelzona_Gyugye8

A Jónást elnyelő cethal Noé bárkáját jeleníti meg.  A XIX. század elején copf-stílusban alkották meg a templom padjait, karzatát, a szószék koronáját, valamint a Mózes-székét is.

travelzona_Gyugye1

Érdemes megemlíteni, hogy a szentély és a hajó kazettái jelentősen eltérnek egymástól. Az előbbiben az úrvacsorához kapcsolódó szőlő, fák és égitestek jelennek meg. Ezek az ábrázolások teszik a szentélyt még ünnepélyesebbé.

travelzona_Gyugye13

Gyügye a XVI. században áttért a reformációra.

A szentély feliratos kazettája büszkén hirdeti, hogy a gyügyei eklézsia saját költségén készíttette a famennyezetet, amelynek pontosan idejét is megörökítették az alkotók a feliraton:

travelzona_Gyugye11

Ez Isten házában lévő Mennyezetet
Tsináltatta a Gyü
gyei Reformáta Szent
Eklésia a magok köl
Tsigekkel Isten Dicsőségére
1767  12 október

travelzona_Gyugye12

A templom renoválásának bizonyítékául pedig a meszelt falra pingálták a következő sorokat, amely ma már csak igen csak megkopottan olvasható:

travelzona_Gyugye14

Ez Isten Házának Romladozását
Renóváltatta a Gyügyei R. Sz. Ec
clésia a magok költségekkel Isten Di
csőségére, az 1762dik Esztendőben
Május havának utolsó heteiben:

 

Általok kezdeték el ezen szent munka:
Meg ujjéttaték Istennek hajléka
Ugy némely ..eknekszíves indulatja
Szegény és közrendiek…
Légyen ezért nevek ….
Isten s. világ…
A jó Isten őket… jobb kezé..n
Végre tégye által örök dicsőségben
Ammen

Képgaléria:

 

 

Térkép: