Csengersima: Noé bárkája, sellő és a kétfejű sas

Csengersima kőhajításnyira található Csengertől, festett kazettás református templomának díszítése mégis inkább a gyügyei temploméhoz hasonlít, mint a csengeriéhez. Kukkantsunk be a bájos templomocskába.

travelzona_csengersima1

A települést írásos alakban először a XIV. században, 1327-ben említik. A XVIII. század megtizedelte a falu népességét, amelyben a Rákóczi-szabadságharc csakúgy, mint az 1700 évek eleji pestisjárvány jelentős szerepet játszott. A templomról sajnos nem maradtak ránk adatok a középkorból.

travelzona_csengersima22

Annyit tudni bizonyossággal, hogy a tatárok a XVIII század első évtizedeiben felgyújtják a templomot, amelyet csak az 1730-as években építettek újjá. A templomot a XIII. században emelhették. Isten eme házának építtetői a régió akkori birtokosai között keresendők: így ezzel összefüggésben a Simai család neve merül fel leginkább.

travelzona_csengersima8

Egyes kutatások szerint a templom fa harangtornya az 1760-as évekből eredeztethető. A templom mindenre kiterjedő részletes műemléki helyreállítása 2000-ben fejeződött be.

A téglából épült templom három részből áll: egy félköríves szentélyből, amelyhez csatlakozik a hajó és az előcsarnok. A templom rézsűs formájú ablakai román stílusjegyeket hordoznak magukon.

travelzona_csengersima4

Idővel a templomépület jelentősen kibővült, és egy nagyobb hajót kapott, valamint egy sekrestyét.

Az ötvenhat kazettából álló mívesen festett mennyezetet 1761-ben alkották meg. A gazdagon díszített fakazetták részint állatokat és növényeket ábrázolnak. Motívumai között visszatérő elemként szerepel a sas, a sárkány, de ha figyelmesen szemléljük, szemet szúrhat Noé bárkája is.

travelzona_csengersima23

 

travelzona_csengersima11

Szószékkorona írása: Solt, 11, 5, v,Gyűjtsétekénelőmbe az én Szentimet kik én velem Szovettsétlenek vala az ál
dozat által.

travelzona_csengersima21

„AZ ASZSZO-
NYI ÁLLATNAK
MAGVA MEG RON
TYA A KIGYONAK
FEJÉT
GEN: A IU:
VER…

 

travelzona_csengersima16

I KIR: RÉSZ VIII VIII
27 28
AZ ÉG ÉS AZ EGEKNEK EGEI BÉ
NEM FOGHATNAK TÉGEDET MEN
NYIVEL INKÁBB EZ HÁZMELLYET
MI ÉPÍTETTÜNK DE TE TEKINTS
A TE SZOLGÁIDNAK IMÁDSÁGOK
RA ÉS KÖNYÖRGÉSEKRE OH URAM
MEGHALGATVÁN A KIÁLTÁST ÉS
AZ IMÁDSÁGOT MELLYEL A TE SZÓL
GÁID IMÁDKOZNAK TE ELŐTTED
1761 7JULI

travelzona_csengersima18

Solt: CXXXII VERS:1314
Választotta au Ur Siont szeret
te azt magának lako helyül
mondván Ez lészen az én
nugodalmam nind örökre
itt lakozom mert ezt ki
vántam vala
1761 Die 8
July

travelzona_csengersima15

Solt: LXXXIV Vers: 2.5.11.
Melly igen szerelmetesek a te
hajlékaid óh Seregeknek U
ra Bóldogok a kik lakoznak
a te házadben és szüntelen té-
ded dicsérnek Mert jobb egy
nap a te udvaridban mint ezer
egyebütt. 1761 di
7 Julii

Figyelemre méltó a templom csúcsíves kialakítású kapuja.

Képgaléria:

 

 

 

 

Térkép: