Visk református templomában még Rákóczi fejedelem is megfordult

Az egykori koronaváros, Visk  – az ukrán-román határ mentén – a Máramarosi-medencében fekszik, a Tisza bal partján.  Református temploma szép történelmi örökség mindannyiunk számára.

travelzona_Visk15

Visket több oldalról a Tisza, délről pedig a Keleti-Kárpátokhoz tartozó Avas hegység határolja. A település közel  tízezer lakosának fele magyarnak vallja magát.

Visk református temploma büszkén emelkedik a város fölé egy kisebb „dombtetőn” a település északi részén, így tornya már messziről felhívja magára a figyelmet.
A kutatások alapján a templomot a XIII. század végén, illetve a XIV. század elején építhették.

travelzona_Visk1

A koronavárosban II. Rákóczi fejedelem is megfordult

Tekintélyt parancsoló méretei hűen tükrözik Visk múltbeli koronavárosi rangját.

A templomot kőfal övezi, amely előtt faragott fatábla hirdeti, hogy „1657. január 17-én II. Rákóczi György fejedelem vezetésével, a viski református templomban tartották meg Erdély országgyűlését, innen indult el a 24 ezer fős magyar sereg a sikertelen lengyelországi hadjáratra.”

travelzona_Visk14

Egy másik faragott táblán a viski református egyház lelkészeinek nevei állnak 1556-tól 2006-ig, emléket állítva a múltnak.

Belépve a templomkertbe, a kellemes, meghitt hangulatért rózsabokrok és színes virágok felelnek, de szépen faragott padokon is megpihenhetünk és elmélázhatunk.

travelzona_Visk13

A sors kegyeltje

A szerencsés sorsnak köszönhetően a templom jelentős része a középkori állapotában maradt ránk. Falai nem téglából épültek, hanem ún. tört kőből. A hajó keleti feléhez szentély épült, amelynek falait középkori ablakok tagolják. Érdekes módon a hajó sík deszkamennyezetű, amely 1789-ben készült.

Erre utal az egyik sarokban fellelhető írás:

„NOBILIS ANTONIUS VALI de VALON
 EXCO.NITRIENI=AETAT
 ANORUM47, PINXIT=
ISTUM,PADIMENTUM, OM
NIA,IN ANO 1789.
MENSE=AU
FINITUM”

travelzona_Visk5

A mennyezetet több helyen is írások díszítik, amelyek szövegrészei nem mindenütt vehetők ki tisztán. A középső, kör alakú mintában felfedezhetjük a magyar koronát az oldalra billenő kereszttel, a következő szöveg kíséretében:

travelzona_Visk8

„NOS IOSEP, II. DEICRATIA ELE. ROM.IM. SEM,AU, GER, HU, BO,DAL, CRO, SLA. REX APO AR=DUX BU LOT, M=D=HET,M=PRI_TR=D, ME=MA-PAR, CO=H=FT”

A deszkamennyezet négyzetes keretében utalást olvashatunk – talán – a készíttetők neveire:

„A MENNYEZET AJTAJA, MERRE ….. MEZEI MIHÁLY, MEZEI ISTVÁN, IGYÁRTÓ JÁNOS, HÉDER MIHÁLY.”

travelzona_Visk3

(Több templomban is megfigyelhető, hogy az N betűt hajdanán sok helyen még fordítva írták.)

A szentélyzáradék oszlopainak motívumai (növényi díszítések) kiválóan megfigyelhetők a técsői református templom szentélyében is.

A 2012-es kutatások sikereseknek bizonyultak, hiszen értékes freskólelet került a „felszínre”.

travelzona_Visk10

A feltárt freskórészletek – Az Utolsó vacsora, a Gecsemáné kerti árulás, a női szentek – a szentély ékei.

A templom főkapuja tekintélyt parancsoló méretű, amelyre szintén érdemes egy pillantást vetni. A templombelső 1741-ben elkészült festése igen különleges. A kutatások azt támasztják alá, hogy az ábrázolások Jézus mennybemenetelét és a Bűnbeesést örökítették meg.

Jó tudni!
A Felső-Tiszavidék másik jelentős magyarlakta települése Técső (Tyácsevo), amely  szintén egy csodálatos templommal büszkélkedhet. Técső egyébként Visktől  csupán 12 kilométerre fekszik keletre.

Képgaléria:

 

 

 

 

Térkép: