Admont: a világ legnagyobb kolostorkönyvtárában

A meseszép fekvésű Admont körül kétezres hegyek állnak őrt szinte minden irányban, amelyek jó „belépőt” jelentenek a Gesäuse Nemzeti Park különleges világába. Az Ennstaler Alpen és az Eisenerzer Alpen koronaként ölelik körbe a völgyben megbújó, elragadó múlttal büszkélkedő osztrák települést. Gebhard salzburgi érsek nem is talált volna ideálisabb helyszínt az 1074-ben megalapított bencés kolostor számára, mint ezt a háborítatlan, csendes völgyet.

travelzona_Admont_konyvtar14

Admont bencés kolostorát a maga korában Ausztria legnagyobb kolostoraként tartották számon. Mi most az apátság könyvtárára fókuszáltunk, amely szintén „megér egy misét”. Mondjuk is, hogy miért.

A világ legnagyobb kolostorkönyvtára

Az Admonti Kolostorkönyvtár az európai késő barokk műalkotások egyik legjelentősebbike. Az osztrák barokk építészmester Joseph Hueber (1715-1787) keze munkáját dicséri. Hueber a felvilágosodás eszméinek elkötelezett híve volt. Híres mondása ” Ahogy az elmének, úgy a térnek is fényre van szüksége”. A könyvtár tere három hatalmas részből áll.  A különböző művészeti ágak (építészet, festészet, szobrászat, írott és nyomtatott anyagok) itt egybeolvadnak és szép, kerek egységet mutatnak. A könyvtár egy olyan komplex műalkotás, amelynek minden fala és szeglete évszázados tudásbázist sugároz. A könyvtárterem mintegy 70.000 kötetnek ad otthont. A kolostor teljes gyűjteménye egyébként több mint 200.000 kötetet tartalmaz. A gyűjtemény legértékesebb kincse a VIII. századból származó több mint 1400 kézirat, valamint 530 ősnyomtatvány (korai nyomatok 1500-as évekből).

travelzona_Admont_konyvtar20

A felvilágosodás jegyében

A késő barokk könyvtárterem kupolafreskójának elkészítésére Matthäus Offner apát (1751-1779) adott megbízást, és a mű 1776-ban készült el teljesen. A felvilágosodás eszméjét és szellemét idézi a hét mennyezetfreskó, amelyeket a több mint 80 éves Bartolomeo Altomonte (1694-1783) készített az 1775-ös és 1776-os évek nyári hónapjaiban. A térhatású freskók lépésről lépésre mutatják be az emberi gondolkodás és beszéd fejlődésének jelentőségét a központi kupolában az isteni kinyilatkoztatástól a tudományokig. A kupola alatti könyvespolcokon bibliai kiadások és az egyházatyák művei találhatók, az északi oldalhelyiségben a teológiai témájú irodalom, a déli csarnokban pedig a többi szakterület írásai tekinthetők meg.

travelzona_Admont_konyvtar18

Josef Stammel – négy utolsó történés

Joseph Stammel (1695-1765) alkotásai kitüntetett helyet kaptak a könyvtár főpillérjeinél.  A művész több mint négy évtizedig az Admonti Kolostor szolgálatában állt. Kortársai között olyan művész-személyiségek voltak, mint Georg Raphael Donner és Bartolomeo Altomonte. Ezek a művészek a késő barokk jeles képviselői voltak, akik mesterműveikkel meghatározó nyomot hagytak az utókor számára. Például a lélegzetelállítóan pompás mennyezeti freskók Bartolomeo Altomonte alkotásai1770-es évek közepéből.

travelzona_Admont_konyvtar4

Josef Stammel “, Az utolsó négy történés” című alkotását a 1755-1760 években készítette. Az alkotások mindegyike egy fantasztikus „szoborcsoport” négy külön téma megjelenítésével: halál, ítélet, mennyország és pokol. A négy nagy alakú szobornál érdemes megfigyelni a művész által életre keltett, rendkívül hangsúlyos gesztusokat és arckifejezéseket. Stammel kolostorszobrász hársfából alkotta a díszterem mívesen kidolgozott tekintélyt parancsoló szobrait.

Halál

travelzona_Admont_konyvtar5_Halal

Az ember elérkezett élete végéhez. Ezt ábrázolja az az öreg zarándok, aki mellett feltűnik a zarándokkereszt, a zarándokbot és egy kagyló is. Hátulról szárnyas csontváz közelít hozzá, amely a halál megszemélyesítője. Felemelt jobb kezében szárnyas homokóra az emberi élet végességét szimbolizálja. Bal kezében tartott hegyes tőr – tulajdonképpen – utalás a hirtelen bekövetkező halálra. A haldokló lábainál lévő kis angyalok különböző tárgyakat tartanak a kezükben. Ezek a Vanitas-szimbólumok (buborék, üres kagylóhéj, kialudt és eltört gyertya) jelzik az élet mulandóságát és az üres hiúság hiábavalóságát. Az úgynevezett “szodomita szőlő” pedig széthullik a porban. Ez a motívum azokra a szavakra emlékeztet, amelyek Hamvazószerdán hangzanak el a templomokban. “Porból vagyunk,  porrá leszünk!”

Feltámadás

travelzona_Admont_konyvtar10_Feltamadas

Lepellel befedett angyalka kísér egy sírból fölszálló fiatalt. Szivárvány ível felettük. Itt trónol a föltámadott Krisztus, a világmindenség bírája. A bíróság még nem hozta meg ítéletét. A fiatalember tekintete a lábánál lévő, a vádat képviselő ördögre irányul, akinek az orrát csipesz szorítja. Vállával egy hatalmas könyvnek dől, amelyben tettek vannak feljegyezve. Jobb oldalon a legendás “admonti könyvtári ördöggel ” szemben áll a sírkő, amelyen egy  koponya látható, valamint egy kihunyó gyertya és az 1760-os évszám (amely az alkotás elkészítésének dátumára utalhat), majd a ST kezdőbetűk (a dadogás, hebegés).

Pokol

travelzona_Admont_konyvtar11_Pokol

Az ítélet szerint az út a pokolba vagy a mennybe vezet. A pokol allegóriája két mozgásban lévő főalakból áll és több kisebb kísérőből. A meztelen férfialak az elkárhozott lelket szimbolizálja, és egy különös figura vállán lovagol. Ez a különleges lény állat, ember, férfi, nő alakjait ölti magára. Mindkét alakzatból lángok csapnak fel. Az elkárhozott lélek arcvonásait eltorzítja a harag és a félelem. Feltartott jobb kezében egy gyűrűt formáló kígyót tart, amely az örökkévalóságot jelképezve a saját farkába harap. Ökölbe szorított bal kezében védekezésképp tőrt szorít, szívtájékon egy féreg marja testét. A „szoborcsoport” alsó részén számos momentum a pokolba vezető utat szimbolizálja: a pávatollból álló kalap a hiúságot jeleníti meg, a tehetetlenség alvó gyermek képében hálósipkában és vízilóval jelenik meg, a fösvénységet pedig aranyból készült sapka szimbolizálja, amelyet az ördög bámul. A mértéktelenséget egy pálinkásflaska és egy szál kolbász „tárgyiasítja meg”.
A “Pokol” című alkotás Stammel egyik legerőteljesebb, legeredetibb és a legtöbbet kifejező műve, amelyben izgalmas módon megnyilvánul a művész hihetetlen fantáziája. Stammel példaképei között megtalálhatjuk Albrecht Dürert is.

Mennyország

travelzona_Admont_konyvtar6_Mennyorszag

A “négy utolsó történés” tartalmi megkoronázása a menny allegóriája. Ezt egy pazar ruhába öltözött és feldíszített szépség testesíti meg néhány kísérő alakkal: egy megkoronázott karcsú angyal androgénaként a mennyei pompa ruhájában az ég felé nyújtózkodik. Átszellemült tekintete a földi létből egy magasabb szférába vezet. Bal kezében szívet tart, a megingathatatlan, lángoló hitet jelképezve. Az alkotáson feltűnik a Szentháromság dicsőítése is: egy tündöklő csillag és egy díszes kereszt nyugszik a mellkasán. A korona alatt a görög TAU (Ez 9, 3-4) van a szépség homlokára írva, amely az igazságosságot hirdeti.

Az isteni alak lábánál három angyal ül egy felhőfoszlányon.  Ezek az allegóriák három erényt (böjt, ima, alamizsnaadás) szimbolizálnak. Ők ellensúlyozzák a pokolábrázolás alakjait.  A gyűrű alakú kígyó itt is megjelenik, de itt – a pokolábrázolással ellentétben – pozitív üzenettel: az örök boldogság szimbóluma, amelyet a felhőtaraj központi helyén ülő angyal birtokol.

Domborművek a magasban

travelzona_Admont_konyvtar15

A könyvtárszoba két keskenyebbik oldalán a galéria magasságában két nagy dombormű található. A dombormű a déli oldalon egy jól ismert motívumot ragad ki az Ószövetségből: a “salamoni döntést”, amely a megtestesült emberi bölcsességet szimbolizálja.

Az északi oldal pedig az újszövetségből merít: Jézus templomi tanítását ábrázolja, az isteni bölcsességet szimbolizálja.
A galéria szintjén további bibliai karakterek fedezhetők fel: a déli oldalon az Ószövetség képviselői: Mózes és Illés, velük szemben Péter és Pál apostolok láthatók.  Az északi oldalon pedig a négy evangélista Lukács, János, Máté és Márk.
Az emelet központi helyén a négy főerényt női formában figyelhetjük meg: örök igazság (“veritas eterna”), isteni bölcsesség (“sapientia divina”), bölcsesség (“prudentia”) és tudomány (“scientia”).

travelzona_Admont_konyvtar3

Érdekes:
A bencés apátság épületegyüttese 1865-ben majdnem tűzvész martalékává vált, de szerencsére a felbecsülhetetlen értékű könyvtár megmenekült a lángnyelvektől.

A világ legnagyobb kolostorkönyvtára akadálymentes és vezető nélkül is látogatható!

Az Admonti apátság könyvtárát 2004 és 2008 között restaurálták először.

A könyvtár számokban:

70 m hosszú
14 m szélesség
11 m magassága
kétszintes (galériás)

Felbecsülhetetlen értékek:
900 ősnyomtatvány
1400 kézirat és kódex
200 000 kötet

Az Admonti Kolostorkönyvtárban 16 szobor és 2 dombormű látható, amelyek Josef Stammel művei. Valószínűleg 68 mellszoborból 60 (tudósok, művészek, költők, szobrászok, sellők) a könyvespolcokon szintén Stammel alkotásai.

Jó tudni:

 

Vezető nélküli látogatás időszaka: Március 19.  November 5. 2017)

 

Távolság Budapesttől: 460 km

 

Ezt nézd meg még a környéken:

Admont bencés kolostor

Gesäuse Nemzeti Park (kiváló túrák tehetők, rafting, Klettersteig, stb.)

Johnsbach: Hegymászótemető

Képgaléria:


Térkép: